Rejestracja

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

ZGODNIE Z PRZYWOŁANYMI PRZEPISAMI OPŁATY W NZOZ OPTIMED WYNOSZĄ:

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
w okresie 1.09.2023- 30.11.2023
1 strona wyciągu lub odpisu 
1 strona kopii lub wydruku
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
 


II kwartał 2023 r.
7005,76 zł zł zł

14,01 zł
0,49 zł
2,80 zł

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo