Rejestracja

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

ZGODNIE Z PRZYWOŁANYMI PRZEPISAMI OPŁATY W NZOZ OPTIMED WYNOSZĄ:

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
w okresie 1.06.2024- 31.08.2024 r.
1 strona wyciągu lub odpisu 
1 strona kopii lub wydruku
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
 

I kwartał 2024 r.
8147,38 zł zł

16,29  zł
 0,57 zł
3,25 zł

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo