Rejestracja

PORADNIA JASKROWA

W dziedzinie okulistyki funkcjonują choroby, których początkowe stadium przebiega zupełnie niezauważalnie. Taką chorobą jest jaskra, skutkuje ona uszkodzeniem nerwu wzrokowego, który odpowiada za przekazywanie obrazu z gałki ocznej do mózgu. Spowodowane jest to najczęściej zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, który uszkadzając nerw tworzy ubytki w polu widzenia. Jeżeli choroba nie jest właściwie leczona, coraz większa część obrazu nie dociera do mózgu a ubytek pola widzenia powiększa się prowadząc do upośledzenia wzroku, a nawet do ślepoty. By zapobiec przykrym konsekwencjom, ważne jest wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie jaskry.

W naszej poradni proponujemy:

 • Diagnostykę i leczenie jaskry
 • Pomiary ciśnienia w gałce ocznej
 • Kilkukrotny pomiar ciśnienia w ciągu dnia (tzw. krzywa dobowa)
 • Badanie i ocena pola widzenia (perymetria komputerowa)
 • Badanie kąta przesączania (gonioskopia)
 • Pachymetria, badanie grubości rogówki, które ma wpływ na prawidłowy odczyt ciśnienia wewnątrzgalkowego
 • Badanie GDx, będące nowoczesną metodą oceny ilości włókien nerwowych dochodzących do nerwu wzrokowego
 • Angio OCT, OCT, pozwala na ocenę grubości włókien nerwowych, a tym samym stopnia zaawansowania jaskry
 • Instruktaż dotyczący właściwej techniki stosowania kropli ocznych, która zapewnia jak najlepsze wchłanianie i minimalne straty cennego leku w czasie zakrapiania
 • MLDT (trabekuloplastyka) - zabieg laserowy, który powoduje zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Irydotomia - zabieg laserowy, który powoduje zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo