Rejestracja

Trabekuloplastyka Laserowa

MICROPULSE DIODE LASER TRABECULOPLASTY (MDLT)

(Poradnik dla pacjentów)

NA CZYM POLEGA ZABIEG?

MDLT jest leczniczym zabiegiem laserowym stosowanym w leczeniu JASKRY. Za pomocą specjalnego lasera stymuluje się obszar gałki ocznej odpowiedzialny za odpływ płynu z przedniej komory oka (tzw.beleczkowanie). W reakcji na tą stymulację zmienia się struktura i funkcjonowanie beleczkowania. Powoduje to zwiększenie ilości płynu odpływającego z przedniej komory oka. W następstwie zmniejsza się ciśnienie wewnątrzgałkowe, odpowiedzialne za utratę wzroku w przebiegu jaskry. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się przez różny czas u różnych pacjentów (od kilku tygodni do roku a u niektórych pacjentów do kilku lat). Dobry efekt MDLT pozwala na opóźnienie rozpoczęcia, zmniejszenie lub całkowitą rezygnację z leczenia lekami (kroplami).

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed zastosowaniem MDLT konieczne jest badanie okulistyczne (w szczególności niezbędne jest wykonanie gonioskopii) aby ustalić czy budowa lub ewentualne zmiany chorobowe beleczkowania nie wykluczają zastosowania lasera. Nie ma zasadniczych przeciwwskazań do wykonania MDLT. Nie ma potrzeby kwalifikacji przez lekarza rodzinnego.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU?

Nie są potrzebne żadne przygotowania do zabiegu. Prosimy o powstrzymanie się od makijażu twarzy, a zwłaszcza okolic oczu. Użytkownicy soczewek kontaktowych proszeni są ich wyjęcie przed zabiegiem. Należy przyjąć wszystkie stosowane na stałe leki.

PRZEBIEG TRABEKULOPLASTYKI LASEROWEJ MDLT:

Promień laserowy powstaje w urządzeniu o kształcie i wielkości małego odbiornika radiowego. Następnie jest przekazywany za pomocą specjalnego przewodu (światłowodu) do precyzyjnego urządzenia sterującego, które umożliwia kierowanie promienia laserowego w odpowiednie miejsce.

W celu „odsłonięcia” obszaru beleczkowania stosuje się silnie działające krople oczne, które powodują zwężenie źrenicy.

W celu uwidocznienia obszaru beleczkowania lekarz prowadzącyzabieg stosuje specjalną soczewkę, która pokrywa powierzchnię oka. Przed założeniem tej soczewki stosuje się miejscowe znieczulenie oka za pomocą kropli. Aby polepszyć przyleganie soczewki do oka stosuje się gęsty żel. Po zabiegu niektórzy pacjenci skarżą się na dyskomfort powodowany przez niewielką ilość żelu pozostającą pod powiekami.

Po uwidocznieniu w soczewce odpowiedniego miejsca lekarz celuje w niego za pomocą urządzenia sterującego, następnie wykonuje „strzał laserowy”. W ten sposób dokonuje stymulacji beleczkowania.

Może być słyszalny sygnał wydawany przez urządzenie i dźwięk powodowany przez nożny pedał, którym operator wykonuje „strzał” laserowy.

Zabieg trwa średnio od kilku do kilkunastu minut.

WAŻNE UWAGI ORAZ INFORMACJE I ZALECENIA DLA PACJENTÓW:

Podawane przed zabiegiem krople powodują zwężenie źrenicy. Jest to konieczne aby lepiej uwidocznić beleczkowanie. Zwężenie źrenicy może powodować nieprzyjemne odczucie lub niekiedy nawet ból oka. Taka reakcja może utrzymać się nawet do kilku godzin. Jest ona spowodowana silną reakcją naczyń krwionośnych na stosowany lek i nie powinna wzbudzać niepokoju. W razie potrzeby można zastosować któryś z powszechnie dostępnych leków zawierających paracetamol w standardowej dawce.

Sam zabieg jest bezbolesny. Promień lasera stosowanego w MDLT jest niewidoczny dla pacjenta i nie powoduje olśnienia.

Promień świetlny, który jest używany przez urządzenie sterujące do „celowania” jest całkowicie bezpieczny dla oka.

Po zabiegu pacjent otrzymuje pisemną informację o przebiegu wykonanej tabekuloplastyki laserowej. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi zaleceniami znajdującymi się na tej karcie informacyjnej.

Zabieg MDLT, w odróżnieniu od innych technik trabekuloplastyki laserowej (np. ALT lub SLT) może być powtarzany.

Mamy nadzieję, że zaplanowana u Państwa trabekuloplastyka laserowa MDLT przebiegnie sprawnie a jej rezultaty pozwolą na skuteczne leczenie jaskry.

Z poważaniem,
Dyrekcja i pracownicy NZOZ OPTIMED

UWAGA: Laser jest urządzeniem, które nieodpowiednio użyte może spowodować uszkodzenie gałki ocznej!

  1. Prosimy w żadnym wypadku nie wchodzić do gabinetu laseroterapii bez wyraźnego wezwania.
  2. Prosimy nie kierować wzroku w stronę urządzenia laserowego bez wyraźnej instrukcji.
  3. Prosimy dokładnie przestrzegać instrukcji i polecń wydawanych przez lekarza.

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo