Rejestracja

PORADNIA JASKROWA

W dziedzinie okulistyki funkcjonują choroby, których początkowe stadium przebiega zupełnie niezauważalnie. Taką chorobą jest jaskra, polegającą na uszkodzeniu nerwu wzrokowego, który przekazuje obrazy z gałki ocznej do mózgu. Spowodowane jest to najczęściej zwiększonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej. Uszkodzony przez podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe nerw nie przekazuje całości obrazu, którego część nie dociera do kory mózgowej. Nazywamy to ubytkiem w polu widzenia. O ile choroba nie jest właściwie leczona, coraz większa część obrazu nie dociera do mózgu; ubytek pola widzenia powiększa się. Prowadzi to do poważnego inwalidztwa spowodowanego upośledzeniem wzroku, a nawet do ślepoty. By zapobiec przykrym konsekwencjom, ważne jest wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie jaskry.

W naszej poradni proponujemy:

  • Rozpoznanie i leczenie jaskry
  • Regularny pomiar ciśnienia w gałce ocznej
  • Kilkukrotny pomiar ciśnienia w ciągu dnia (tzw. krzywa dobowa)
  • Badanie i ocena pola widzenia (perymetria komputerowa)
  • Badanie kąta przesączania (gonioskopia)
  • Instruktaż dotyczący właściwej techniki stosowania kropli ocznych, która zapewnia jak najlepsze wchłanianie i minimalne straty cennego leku w czasie zakrapiania.
  • W naszym punkcie optycznym do nabycia fachowy poradnik dla pacjentów chorych na jaskrę autorstwa pani profesor Marii Niżankowskiej uznanego autorytetu w tej dziedzinie
  • Pachymetria, badanie grubości rogówki, które ma wpływ na prawidłowy odczyt ciśnienia wewnątrzgalkowego
  • Badanie GDx, będące nowoczesną metodą oceny ilości włókien nerwowych dochodzących do nerwu wzrokowego.

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo