Rejestracja

PAKIET "ABONAMENT JASKROWY" (800 zł)

Abonament pozwala na regularną kontrolę dla pacjentów chorych na jaskrę. 
Jego posiadanie zapewnia Państwu komfortowe planowanie wizyt kontrolnych i badań.

Okres obowiązywania:  1 rok od chwili wykupienia

Abonament obejmuje:

Założenie Książeczki Chorego na Jaskrę;

4 wizyty kontrolne:

  • Pełne badanie okulistyczne z oceną dna oka
  • Gonioskopię
  • Pomiar ciśnienia śródgałkowego (Tonometr Goldmana)
  • Wpis do książeczki jaskrowej;

2 razy w roku:

  • Pole widzenia (perymetria),
  • GDx (polarymetria skaningowa);

1 raz w roku:

  • Pachymetrię - badanie grubości rogówki,
  • OCT (moduł jaskrowy),
  • Krzywą dobową (6 pomiarów ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną)
  • Pole widzenia - Matrix.

Pacjentom posiadającym abonament przysługuje 50% rabat na dodatkowe wizyty prywatne.
Abonament pozwala zaoszczędzić 30% w stosunku do cen poszczególnych jego elementów.

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w INTER-MEDIX Oddział NZOZ OPTIMED, ul. Kordeckiego 49, 04-330 Warszawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych i prawo ich poprawiania.
allians
medica polska
nfz
świetlikowo